>

Visagino savivaldybė

Visagino sav.

Visagino savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 25 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika