>

Rietavo savivaldybė

Rietavo raj. sav.

Rietavo rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 43 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika