>

Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės rajono sav.

Šilutės rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 30 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika