>

Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono sav.

Šilalės rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 39 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika