>

Švenčionių rajono savivaldybė

Švenčionių rajono sav.

Švenčionių rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 36 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika