>

Šakių rajono savivaldybė

Šakių raj. sav.

Šakių rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 33 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika