>

Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono sav.

Telšių rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 23 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika