>

Rokiškio rajono savivaldybė

Rokiškio raj. sav.

Rokiškio rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 48 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika