>

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių m. sav.

Šiaulių miesto savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 6 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika