>

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų raj. sav.

Šalčininkų rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 38 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Sveika demografija
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika